ความเห็น 2399120

เจ้าเป็นไผ เอกชัย(ตอน1)

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะ
  • เพิ่งได้อ่านบันทึกนี้
  • อ่านด้วยความสนุกสนาน
  • อ่านไปยิ้มไป
  • รู้แล้วว่าจะฝึกเขียนหนังสือให้น่าอ่านได้อย่างไร
  • จะขอนำการเขียนจากบันทึกนี้ไปใช้ค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ