ความเห็น 2399119

เหตุที่อมิตดามีสามีเป็นชูชก

เขียนเมื่อ 

นมัสการพระคุณเจ้า

พระพุทธองค์ทรงเปรียบ คนเหมือนบัวสี่เหล่า

ดอกบัวตูม เป็นบัวสวย ก้านแข็ง(สายบัว) เก็บไว้ได้นาน ควรแก่การนำมาบูชาพระ เปรียบเสมือนการปฏิบัติตน ประพฤติตน ของปุถุชนต้องดี เสมอต้นเสมอปลาย

ดอกบัวบาน(บัวโรย) หมดอายุงาน ไม่เหมาะด้วยประการทั้งปวง ไม่ควรปฏิบัติชั่ว

นางอมิตดา เป็นผู้ประเสริฐ ได้ทดแทนบุญคุณของบิดา มารดา ด้วยการยอมจำนนอย่างนั้น นับว่าเป็นผู้กตัญญูต่อบุพการี

"ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว" ..สาธุ..