ความเห็น 2398528

94. การสอบ O-NET, LAS และ NT

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีคะ
  • ขอบคุณทุกๆ ท่านที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  • สำหรับการตรวจสอบผลการสอบ O-NET สามารถตรวจสอบได้ที่
  • >>> http://www.niets.or.th/ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ เรียกย่อๆ ว่า สทศ.
  • หรือเข้า google แล้วสืบค้นจากคำที่เกี่ยวข้องว่า "ผลการสอบ ONET ปี..." ก็จะเจอเช่นกันคะ