ความเห็น 239769

จิต..กับแมงมุม

เขียนเมื่อ 

แมลงมุมคือจิต

และใยนั้นมีข่ายแตกแยกออกไปทุกทิศ

ประดุจดังประสาทสัมผัสหรืออายตนะภายใน

แมลงคืออารมณ์ที่เป็นอาหารของจิตและมีหลากชนิด

ความเหนียวของใยเปรียบดังตัณหา ที่ยึดติดแน่นและหลงไหลในอารมณ์

แมลงมุมบางตัว ตื่นเต้น วุ่นวายกับการที่มีเหยื่อมากมายมาติดกับ...เดี๋ยวต้องกรูออกไปจับ ไปจับอยู่ร่ำไป

แมลงมุมบางตัว เรียนรู้มากขึ้น...นิ่งรออยู่อย่างนั้น เลือกเวลาที่จะออกไปจับและปลดแมลงบางตัวออกทิ้งเสียบ้างเพราะไร้ประโยชน์ที่จะกิน

แมลงมุมบางตัว...เกาะตัวนิ่งในศูนย์กลางของใย ไม่ยินดีจะออกไปจับ แม้มีสัญญาณมากระทบ...เพียงแต่รู้อยู่อย่างนั้น

แวะมาอ่าน...แล้ว...ขออนุญาตแลกเปลี่ยนครับ