ความเห็น 239508

การคิด

ดร.ไสว เลี่ยมแก้ว
IP: xxx.188.57.160
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ คุณกิติมา

รู้สึกดีใจครับที่เข้ามาทักทาย  คำว่า "การคิดเชิงระบบ"  ผมได้ยินพูดกันมากในชว่งสองสามปีที่ผ่านมา  แต่ผมไม่ทราบว่า "การคิดเชิงระบบ"ของแต่ละคนนั้น มีความหมายเหมือนกันหรือไม่? ครับ  สำหรับผมเองนั้น  ผมคิดว่า  การคิดเชิงระบบหมายถึงกระบวนการคิดที่เกี่ยวกับเครือข่ายของหน่วยย่อยที่รวมกันเข้าเป็นหน่วยใหญ่ "หนึ่งหน่วย"  คือ "คิดหน่วยรวมแทนที่จะคิดหน่วยย่อยเป็นหน่วยๆ  เพราะว่าหน่วยย่อยแต่ละหน่วยเป็นเอกเทศนั้น  มีคุณสมบัติ "ไม่เท่ากับเมื่อพวกมันรวมกันเป็นหน่วยใหญ่"  มันเป็นการคิดที่มุ่งให้มองปัญหาที่เข้ามาเผชิญหน้าเราอยู่อย่างเป็นระบบแทนการเห็นหน่วยย่อยเป็นหน่วยๆ

ถ้าหากคำว่า"การคิดเชิงระบบ"ของผมกับของคุณกิติมาตรงกันแล้ว   ต่อไปเราจะมาพูดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกิติมาถามมาครับ

คุณถามว่า "จะหาตัวอย่างข้อสอบที่วัดความสามารถของความคิดเชิงระบบได้จากที่ไหน?"

ความสามารถคิดเชิงระบบ นั้น  ไม่ใช่ความสามารถหน่วยเดียว  เหมือน  ความสามารถที่จะคิดเหตุผล  หรือ  ความคิดสร้างสรรค์   แต่มันได้"รวมเอาความสามารถต่างๆเข้าด้วยกัน" เพื่อที่จะคิดแก้ปัญหาหนึ่งปัญหาใดที่เผชิญหน้าอยู่ ครับ  ยังไม่มีความสามารถที่ชื่อว่า "การคิดเชิงระบบ" ที่มีลักษณะเป็นหน่วยเดียวเหมือนกับ "ความสามารถจำ"  "ความสามารถคิเหตุผล" ฯลฯ ครับ

ฉะนั้น  จึงไม่พบข้อคำถามที่วัดความสามารถนี้โดยเฉพาะครับ

แต่ถ้าคุณกิติมาจินตนาการเห็นเช่นนั้น  และสร้างเครื่องมือวัดขึ้นมาได้สำเร็จ  แล้ววิเคราะห์ด้วยวิธี Factor Analysis  ได้ Factor Loading  ออกมา  ก็นับว่า  เป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ครับ

ถ้ามีเวลา  ผมขอเชิญให้เข้าไปอ่านที่บล็อกที่ชื่อ "เรื่องของระบบหรือ System" ครับ