ความเห็น 2394585

ถอดบทเรียน Facilitator : ความงดงามของคนเป็น FA

เขียนเมื่อ 

ได้ฝึกจิต หัดกาย ร่วมเรียนรู้อย่างตั้งใจ ตลอดเวลานั่งฟัง แม้แต่ลุกขึ้นไปฉี่ยังเสียดายเวลา (ฟา ฝ้าฟาง ฟังแล้วมีสุข สนุกฝึกกายให้อดทนต่อความปวดเมื่อย คาดว่าถ้าต่อเวลา จะนอนฟังอย่างลึก......)