ความเห็น 2394494

เหตุที่อมิตดามีสามีเป็นชูชก

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณครูอรวรรณที่มาเยี่ยมชม ที่บ้านครูคงจะมีบุญมหาชาติเช่นกันนะ