ความเห็น 2393921

แบ่งปันรอยยิ้มในวันศุกร์

IP: xxx.204.87.159
เขียนเมื่อ 

เจริญเทอญ  ตุ๊เจ้าเก่า

ดวงเป็นหนึ่งในศาสตร์โบราณเรื่อง โหราศาสตร์ สมัยพุทธกาลก็มีเรื่องเหล่านี้อยู่ ศึกษาดูไว้เป็นองค์ความรู้ก็ไม่เสียหาย ส่วนพระพุทธศาสนาให้พิจารณาจาก กรรม มากกว่าอย่างอื่น

คนขยัน ย่อมหาทรัพย์ได้, เกิดเป็นบุรุษจงพากเพียรไปจนกว่าจะประสพความสำเร็จ

,เมื่อเรามีความมั่นใจในความรู้ ความสามารถของเรา มั่นใจในสิ่งท่เราทำว่าเป็นประโยชน์ เป็นเรื่องที่ดีงาม  พระพุทธองค์ทรงให้แนวคิดไว้ว่า "ประโยชน์เป็นฤกษ์ของประโยชน์เอง ดวงดาวจะทำอะไรได้"

เท่าอี้ก่อนเนาะพี่หนาน

เจริญเทอญ