ความเห็น 23938

เราทำเพื่องานหรือเพื่อผ่านตัวชี้วัด กันแน่!

ชายขอบ
IP: xxx.113.77.4
เขียนเมื่อ 

คุณวันเพ็ญ

     ลปรร.กันนะครับ ผมเห็นด้วยกับการมีเกณฑ์หรือตัวชี้วัด เพราะเหมือนเป็นเครื่องบังคับทิศทาง แต่ควรจะให้ผู้ปฏิบัติต้องรู้ลึก และเข้าใจอย่างถ่องแท้ด้วยว่ามีฐานคิดมาจากอะไร เพื่อเป้าหมาย และเป้าประสงค์อันใด ไม่งั้นเราก็จะติดอยู่เพียงแต่เกณฑ์ หรือตัวชี้วัดนั้น หากร้ายไปกว่านั้นคือการยึดถือเอาเกณฑ์หรือตัวชี้วัดนั้นเป็นเป้าหมาย และเป้าประสงค์ อันนี้ครับที่ยุ่ง และตอบยากว่าสุดท้าย "ประชาชนได้อะไร"