ความเห็น 2391135

ประชุมก่อนปิดภาค

เขียนเมื่อ 

ชอบคำว่า โรงเรียนพัฒนาเด็ก

นั่นคือจุดมุ่งหมายของทุกโรงเรียน

แต่บางโรงเรียนอาจลืมเลือนไปบ้าง