ความเห็น 2391113

Caregiver

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ  คุณครู ป.1

เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะคุณครู  การดูแลมนุษย์ถ้าไม่มีความรักและหัวใจความเป็นมนุษย์ก็ยากแท้หยั่งถึงค่ะ

คุณครูสบายดีนะคะ