ความเห็น 238925

กระแส “จตุคาม” กับการสกัดกั้นไม่ให้คนเข้าถึงหลักธรรม

นายบอน!-กาฬสินธุ์
IP: xxx.113.61.165
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณคุณ ไอน้ำ น้ำ น้ำแข็ง มาก ๆครับ
  เรืิ่องการแสดงความคิดเห็นที่ว่า เป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลนั้น ต่างคนต่างต้องการที่จะแสดงความเห็นออกมา และอยากให้คนอื่นรับฟัง ไม่ว่า จะเป็นผลลบ หรือบวกก็ตาม แต่ก็ต้องการสะท้อนสิ่งที่คิดให้คนอื่นรับรู้

 แต่หลายคนเลือกที่จะไม่รับฟังในสิ่งที่ไม่ตรงกับที่ตนคิดเห็น

 ที่คุณวิเคราะห์แยกออกเป็น 4 ประเด็นนั้น ยอดเยี่ยมครับ และจะได้นำไปเผยแพร่ในที่อื่นๆด้วยนะครับ เพื่อให้หลายคนได้ีรับมุมมองที่หลากหลาย และมีสติมากขึ้น

ขอบคุณครับ