ความเห็น 2388249

New Zealand …ดินแดนที่น่าไปศึกษาภาษาอังกฤษ(2) ชาวเมารี (Maori)

ลลิชา อโณทัยสุขวิเศษ
IP: xxx.206.155.85
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณอ.ขจิตที่ส่งสิ่งดีๆมาให้