ความเห็น 2387146

ยุทธหัตถี.....สงครามยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและชนชาติไทย

ahm
IP: xxx.53.167.250
เขียนเมื่อ 

ผมเป็นคนไทยคนนึง ที่ชื่นชนประปรีชาสามารถของสมเด็จพระนเรศวชมหาราช 

ถ้าไม่มีท่านในวันนั้นเราคงตกเป็นเมืองขึ้นของหงสาวดี ผมว่า เราคนไทยด้วย 

ควรจะรักและสามัคคีกัน เื่พื่อเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นหลัง