ความเห็น 2385125

JJ2011V03_5 ยินดีกับ คณบดีป้ายแดง แต่แน่นด้วยประสบการณ์ ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร แห่ง มศว

อินทิรา
IP: xxx.28.51.72
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีด้วยคะ  ขอให้แบ่งเวลามาประชุมกับกลุ่ม QA ด้วยนะคะ