ความเห็น 2384500

JJ2011V03_5 ยินดีกับ คณบดีป้ายแดง แต่แน่นด้วยประสบการณ์ ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร แห่ง มศว

ศุภชัย
IP: xxx.29.18.253
เขียนเมื่อ 

ยินดีด้วยครับ.. บุคคลผู้ทรงคุณค่าแห่งวงการศึกษาไทยอีกคนหนึ่ง