ความเห็น 238429

ไม่มี load ก็ช้าได้

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ

เมื่อเช้า loadรูปช้าผิดปกติค่ะ แต่อาจารย์คอยเช็คอยู่ ไม่เป็นปัญหาค่ะ