ความเห็น 238428

กระแส “จตุคาม” กับการสกัดกั้นไม่ให้คนเข้าถึงหลักธรรม

ไอน้ำ น้ำ น้ำแข็ง
IP: xxx.9.93.220
เขียนเมื่อ 

การแสดงความคิดเห็นเป็นเรื่องดี และเป็นสิทธิส่วนบุคคล แต่จงจำไว้ว่าการกระทำทุกอย่างทุกด้านย่อมมีผลตามมาเสมอ อย่าได้ทำโดยไม่คิดเพราะบางอย่างกว่าจะคิดได้ก็สายไปแล้ว ดังเวลาและสายน้ำที่ไม่มีวันไหลย้อนกลับ

กระแสไม่ว่าเรื่องใดเกิดขึ้นเพราะคน จะไปในทิศทางใดย่อมอยู่ที่คน จะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่คน ดังนั้นหากจะแก้ต้องแก้ที่คน รวมทั้งคนที่แสดงความคิดเห็นด้วย

ในเรื่องขององค์จตุคามรามเทพนั้น ขอให้ทุกคนแยกให้ออกเป็นส่วน ๆ 1. เรื่องที่มาที่ไปความมีอยู่จริงหรือไม่จริง  2. เรื่องของศรัทธา  3. เรื่องของความโลภ  4. เรื่องของความอยากได้อยากมี

ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะเอามารวมกันเพราะจะทำให้สื่อสารผิดเพี้ยนไปกันหมด สุดท้ายเป็นได้แค่กระแสการเห็นด้วย และการไม่เห็นด้วยอย่างไม่มีเหตุผล  อะไรที่รู้สึกว่าตรงกับความรู้สึกตนเองก็เห็นด้วย ถ้าไม่ตรงก็ไม่เห็นด้วย ถ้าเป็นอย่างนั้นจะมีประโยชน์อะไร ขอให้ ผู้เขียนข้อความแต่ละอัน คิดให้มากว่าข้อความของตนเองจะส่งผลอย่างไรบ้างกับคนที่เข้ามาอ่าน เพราะผลนั้นจะมีผลส่งกลับไปยังตัวคนเขียนแน่ ไม่ว่าจะด้วยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม ดังคำว่า เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว

1.เรื่องของที่มาที่ไปและความมีอยู่จริงหรือไม่จริง

ที่มาที่ไปคงจะได้อ่านกันมามากมายหลายกระแสตามแต่ผู้รู้แต่ละท่านจะได้ให้ข้อมูลเอาไว้มากมายหลายทาง (ไปหาอ่านกันเอง)  แต่ความมีอยู่จริงจะขอยกตัวอย่าง เฉกเช่น  พระเจ้าแผ่นดินในอดีตของไทย องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า เราท่านต่างเกิดไม่ทันในยุคนั้นสมัยนั้นแต่เหตุใดจึงเชื่อว่าท่านมีอยู่จริง นั้นย่อมเป็นเช่นเดียวกัน

2. เรื่องของศรัทธา

เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนยิ่ง เรามิควรโจมตีศรัทธาของผู้อื่นเพราะหากศรัทธาต่อสิ่งใดย่อมมีความรักและเคารพต่อสิ่งนั้น เช่น เราท่านที่รักเคารพ บิดามารดาและครูบาอาจารย์ของเรา ย่อมมิต้องการให้ผู้ใดโจมตีหรือนำไปล้อเล่นใช่หรือไม่  และคำว่า ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ ย่อมใช่ได้หากเข้าใจอย่างในความหมาย เพราะคำคำนี้เป็นกลาง มิได้เป็นบวกหรือเป็นลบ 

ผู้ศรัทธาก็ย่อมต้องศรัทธาให้เป็น หาใช่งมงายต่อสิ่งที่ศรัทธาไม่ หากเพียรแต่ขอสิ่งศักดิ์สิทธิโดยมิยอมเพียรปฏิบัติย่อมไม่มีวันได้รับ หากหวังให้สิ่งศักดิ์คุ้มครองโดยมิทำความดีย่อมไม่เป็นผล

3. เรื่องของความโลภ

เป็นพระเอกของเรื่องนี้ กระแสที่เติบโต มาจากการทำการตลาดในเชิงธุรกิจ ที่คนกลุ่มหนึ่งเห็นช่องทางในการเปลี่ยนศรัทธาของคนให้เป็นเงินโดยเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ คือคนที่เจตนาบริสุทธิ์เขาจะใช่คำว่า บูชา เป็นการนำเงินทำบุญ บูรณะวัดวาอาราม สืบทอดพระพุธศาสนา แล้วได้วัตถุมงคลไปบูชา แต่ที่ไม่บริสุทธิก็ใช่คำว่า ซื้อ-ขาย เอาเงินเข้ากระเป๋ามีการเก็งกำไร ปั่นราคากันไป มีการทำกำไรกันต่อเป็นทอด

4. เรื่องของความอยากได้ อยากมี

เป็นธรรมดาของคนที่ยังไม่หมดกิเลส ย่อมอยากได้อยากมีให้เหมือนผู้อื่น สิ่งใดผู้อื่นนิยม ย่อมต้องหามาครอบครองเพื่อให้ได้รับการยอมรับ การนิยมชมชอบจากสังคมของตัวเอง แต่ต้องคิดด้วยว่าต้องอยู่บนพื้นฐานความพอเพียง คือพอต่อฐานะและความสามารถที่จะแสวงหามาได้โดยไม่เดือดร้อนตนเองและผู้อื่น ๆ 

บุญกุศลใดที่จะเกิดขึ้นจากประโยชน์ในการได้อ่านข้อความนี้ขออุทิศแด่ บิดามารดาและครูบาอาจารย์ ตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรด้วยเทอญ