ความเห็น 2383223

JJ2011V03_5 ยินดีกับ คณบดีป้ายแดง แต่แน่นด้วยประสบการณ์ ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร แห่ง มศว

นุชนภา
IP: xxx.168.181.112
เขียนเมื่อ 

ยินดีด้วยค่ะ  อาจารย์จะมีเวลามาประชุมหรือเปล่าค่ะนี้