ความเห็น 2382536

ความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนา Mini_UKM6 ที่ ม.แม่ฟ้าหลวง

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณทุกท่านนะครับ ผมกำลังจะประเมินผล วิจัย (มินิงานวิจัย) เรื่อง การจับคู่บัดดี้ และการกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยวิธีนี้นะครับ ถ้ายังไงรอสักนิดครับ เพราะกำลังสร้างแบบสอบถาม และจะวิเคราะห์มาแจ้งให้ทราบนะครับ