ความเห็น 2381369

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ว่าที่.ร.ต.วิริยะ จันไทย
IP: xxx.42.124.129
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคับ  ผมชื่อ วิริยะ จันไทย เป็นอาจารย์ ตำแหน่งหัวหน้างานทะเบียน โรงเอกเรียนเอกชน จังหวัดสงขลา จบการศึกษา ปริญญาตรี วิชาเอกสาขาการวัดผลการศึกษา (กศบ.)จากมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา เมื่อปี2534 จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการวัดผลการศึกษา (กศม.) ทำงานโรงเรียนเอกชนมาตั้งแต่ปี2535-ปัจจุบัน ในตำแหน่ง หัวหน้างานทะเบียน อยากเรียนต่อในระดับปริญญาเอกสาขาการวิจัย ภายในประเทศ แต่ยังขาดปัจจัย (ทุน) อยากทราบว่า ทาง สกอ.มีทุนบ้างมั้ยคับ ในสาขานี้