ความเห็น 2377

KM เครือข่ายการมีส่วนร่วม

วิจารณ์
IP: xxx.57.160.158
เขียนเมื่อ 
คณะทำงาน KM Team น่าจะนำวิธีดำเนินการ ๘ ข้อ   และผลที่ได้รับ ๓ ข้อข้างบนมาเล่าขยายความ ว่าดำเนิการอย่างไร     มีทีเด็ดเคล็ดลับอย่างไร    จึงจะเป็นการจัดการความรู้ครับ    มิฉนั้นจะเป็นเพียงการบอกข่าว