ความเห็น 2376903

ท้าวกา มาเฝ้าพ่อ

เขียนเมื่อ 

ตอนนี้ พ่อและท้าวกา ได้กลับบ้านแล้ว 

ท้าวกา โทรมาถามเรื่องการดูแลสายสวนปัสสาวะ 

แสดงว่า พยาบาลยัง empower ญาติและคนไข้ไม่ได้ :-(((