ความเห็น


จากการสังเกตพบว่า ความกล้าแสดงออกมีมาพร้อมกับความเป็นมนุษย์ และจะเริ่มลดลงเมื่อได้รับการเรียนรู้/ศึกษามากขึ้น เช่นการเรียนรู้จากพฤติกรรมที่เป็นอยู่ในสังคม เมื่อคนอื่นไม่กล้า ก็ไม่ควรกล้า เป็นต้น แต่สิ่งที่ลดความกล้าได้มากที่สุด คือระบบการสอนในห้องเรียนของไทย ที่ครูถูกจัดอยู่ในกลุ่มคนที่สูงกว่าปกติ ดังจะเห็นได้จากผู้ใหญ่บางคนแม้อายุมากกว่าก็จะต้องไหว้ครูของลูก เมื่อครูมีอำนาจในห้องเรียนมากเท่าไร ความกล้าแสดงออกจะน้อยลง โดยเหตุการณ์เช่นนี้ มีโอกาสเกิดขึ้นมากแม้ในระดับบัณฑิตศึกษา ที่อาจารย์บางท่าน รวบอำนาจในการแสดงความคิดเห็นมากไป คือให้โอกาสในการแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ฟัง หรือฟังแต่ก็จะปรับมาให้เข้ากับความคิดเห็นของตน ดังนั้น การปรับที่ผู้สอนอาจจะช่วยให้การแสดงความคิดเห็น หรือการกล้าแสดงออกดีขึ้น
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี