ความเห็น


โยมน้ำพริก

"รักแท้ก็ดี รักเทียมก็ได้  หากเรามีสติและระลึกรู้ถึงความรักนั้น และมีความสุขกับมัน หรือมีทุกข์ก็รู้ ก็น่าที่จะทำให้เราอยู่บนโลกนี้ได้เป็นอย่างดี"

ทุกถ้อยคำที่โยมเขียนมาันั้นเต็มไปด้วยคุณค่าที่ "อาจจะ" ตึกผลึกจากประสบการณ์การเผชิญหน้ากับ "รักแท้ และรักเทียม" ในบางครั้ง "รักเทียมทำให้เราได้มีโอกาสพบรักแท้"  และเราต้องขอบคุณว่า "ถ้าไม่มีรักเทียมแล้ว เราจะหารักแท้ได้จากแหล่งใด"

"การมีมีสติ และระลึกถึงความรัก และมีความสุขกับมัน ทุกข์ก็รู้" เป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้ทำให้ "ใครก็ตามที่เข้าไปสัมพันธ์กับรักในมิติใดมิติหนึ่งมีท่าทีต่อรักอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น"

สรุปคือ "ความรัก" ไม่ว่าจะรักแท้ หรือรักเทียมเป็นสิ่งที่อาจจะทำให้เราเข้าถึงความจริงได้ ประเด็นจึงอยู่ที่ว่า "ความรักเป็นเรื่องที่ดี แต่ให้ดูท่าทีของการเข้าไปเกี่ยวข้องกับความรัก" 

ขอบใจโยมมากๆ ที่เดินทางมา "ใส่บาตรปัญญา" ให้แก่อาตมาและท่านผู้อ่านท่านอื่นๆ  และดีใจว่า "โยมได้รู้เท่าทันรัก ไม่ว่าจะเป็นรักแท้ หรือรักเทียม" ขอให้โยมได้โปรดส่งต่อ "แสงรักแห่งรัก" ไปสู่ทุกคนที่อยู่รอบข้างดังเช่นที่ได้มอบให้แก่พวกเราในวันนี้

 

ด้วยสาราณีียธรรม

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี