ความเห็น


โยมน้ำเกลือหวาน

โดยปกติแล้ว "น้ำเกลือ" ที่อาตมารู้จัก "มักจะเค็ม" แต่การใช้ชื่อว่า "น้ำเกลือหวาน" ดูประหนึ่งว่า "เกิดจากประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง"  หากเจ้าของนามนี้มีโอกาสได้มีเยือนอีกคราว ได้โปรดบอกพวกเราถึงที่มาของคำนี้ จะเป็นพระคุณยิ่ง

เห็นด้วยอย่างยิ่งที่บอกว่า "รักแท้สอนให้เราแก่ตัวน้อยลง" อีกทั้งรักแท้ "จะทำให้เราเห็นแก่คนอื่นมากยิ่งขึ้น" เหตุผลก็เพราะ "การพบรักแท้" คือ "การพบความจริงที่ว่า เรารักความสุข เกลียดกลัวความทุกข์ฉันใด  มนุษย์คนอื่นๆ ล้วนรักความสุข เกลียดกลัวความทุกข์ฉันนั้น เหมือนกัน"

ฉะนั้น เมื่อมนุษย์รักตัวเอง  เราจึงไม่ควรเบียดเบียนคนอื่น  เพราะเมื่อเราไม่เบียดเีบียนคนอื่นๆ  จึงไม่มีเหตุผลอันใดที่จะทำให้คนอื่นมาเบียดเบียนเรา (ยกเว้นกรณีกรรมเชิงสังคม) ฉะนั้น การรักตัวเองมีค่าเท่ากับการรักคนอื่น และการรักคนอื่น มีค่าเท่ากับการรักตัวเอง  เมื่อเข้าใจกฎเกณฑ์ข้อนี้ จึงทำให้ระลึกถึงพุทธพจน์ที่ว่า "อัตตานัง อุปมัง กะเร" คือ "การเอาใจเขามาใส่ใจเรา" (ศิษย์เก่ามหิดลย่อมรู้จักพุทธพจน์ข้อนี้ดี)

อนุโมทนาขอบใจอีกครั้งที่แวะเวียนมาให้แง่คิด และแลกเปลี่ยนมุมมองดีๆ

ด้วยสาราณียธรรม

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี