ความเห็น 2369232

กับสิ่งที่ตั้งใจ ในวันมาฆบูชา

เขียนเมื่อ 

กลับถึงบ้าน  ชมดวงจันทร์กลมสวย แสงนวล  สว่างส่องมาลานหน้าบ้าน  เดินได้โดยไม่ต้องเปิดไฟ

 

สวัสดีครับ พี่สาว...ผู้อิ่มบุญ

ผมชอบประโยคก่อนจะกล่าวลาส่งท้ายของบันทึกนี้ของพี่จังครับ

พระจันทร์ที่บ้านผม เมื่อวันมาฆบูชา  ประมาณหนึ่งทุ่ม

ดวงโต ๆ สีหมากส้มสุกเปล่งประกาย ตั้งมุมประมาณ 30 องศา

แม้แสงไฟนีออน ทีสว่างจ้าเกือบทุกบ้าน

และเสาไฟฟ้าสาธารณะ ก็ไม่อาจจะสู้พระจันทร์ได้

ผมอดมหัศจรรย์ใจมาก เมื่อครั้งพุทธกาลที่เป็นเหตุให้เกิดวันสำคัญวันนี้

เมื่อพระพุทธเจ้า และพระสงฆ์  จำนวนมากมาย มาร่วมโปติโมกข์

โดยมิได้นัดหมาย...แต่คงนัดหมายจากสาส์นพระจันทร์ และการเดินทางของจิต

คิดได้อย่างนี้ ตัวนี้ "จิ๊ด" หนึ่ง ในจักรวาลจริง ๆ

แต่มาอ่านบันทึกนี้ของพี่ ....ผมกำลังพุงกาย...และสุขภาพดีครับ