ความเห็น


คุณแม่ รักษาโฉม

อาตมาก็เช่นกัน เห็นบทบาทและการทำงานของคุณแม่ที่มีต่อลูกศิษย์ ป.โท มจร.แล้ว ขอแสดงความชื่นชม  ที่ผ่านมาคุณแม่มีงานดีๆ มากมาย  อาตมาก็เช่นเดียวกันคุณแม่คือ "รออ่านบทความดีๆ ที่คุณแม่ตัดออกมาจากงานใหญ่" งานบทความจะกระชับสั้น ได้เนื้อหา และได้บทสรุปในเวลาอันรวดเร็ว

จากวันนี้ อาตมาจะสวดมนต์รอ (ไม่ใ่ช่รองเพลงพอ) ผลงานดีๆ ของคุณแม่ที่จะออกมาผ่านสายตาของพวกเรา  ไ่ม่ว่าจะเป็นเดือน ปี หรือสิบ อาตมาก็จะรอ

 

ด้วยสาราณียธรรม

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี