ความเห็น 2368967

กับสิ่งที่ตั้งใจ ในวันมาฆบูชา

เขียนเมื่อ 

คุณครูใหญ่  Ico48  ที่นับถือ

  • ก่อนอื่นต้องกล่าวขอบพระคุณที่ท่านให้ข้อเสนอแนะดีดี  เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในวันมาฆะบูชาในครั้งนี้....
  • ได้ลองนำมาปฏิบัติแบบเรียบง่ายได้ผลดีนะคะครู 
  • ดีใจที่สุดที่ครอบครัวร่วมใจทำด้วยกัน
  • มีหลายวัดค่ะแล้วแต่โอกาส 
  • เมื่อคืนนี้เป็นวัดป่า อยู่ในตัวอำเภอ ห่างบ้านราว 3  กิโลเมตร  ซึ่งมีงานบุญเดือนสาม ซึ่งมีทุกๆปี
  • หากเป็นที่เรียนรู้เรื่องการปฏิบัติตัวเรื่องการเกษตรอินทรีย์  การดูแลสุขภาพทางเลือกก็จะมี อาหารมังสวิรัต  ให้เลือกมากมาย  เป็นกัลยาณมิตรต่อกัน ได้ทานผักปลอดสาร วัดนี้อยู่ติดบ้านราว 1   กิโลเมตร  ปั่นจักรยานไปได้
  • อีกวัดหนึ่งที่ ✿อุ้มบุญ✿ มีโอกาสได้ไปในปีนี้  พระท่านเป็นสายปฏิบัติ คือว้ดป่าหนองไคร้  ถือว่าเป็นสถานที่ที่ได้ไปครั้งใด มักได้ข้อธรรม  นำชีวิตอย่างน้อย ครั้งละ 1-2 ข้อ  พระท่านให้ความเมตตา มอบโอกาสให้ได้สนทนาธรรมด้วย   และชอบเข้าไปนั่งภาวนาในโบสถ์  เงียบสงบ ได้นาน มาก ไปครั้งใดรู้สึกอิ่มเอมใจเสมอ   วัดนี้ห่างจากบ้านราว  18  กิโลเมตรค่ะครู
  • ส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ไปวัดบ่อยนัก...ทำบุญตามโอกาสจะอำนวย...ค่ะ