ความเห็น


เจริญพร โยมบุษยมาศ,

อาตมาขอนำเนื้อหาในคำอธิบายบล๊อกของโยมใส่ในส่วนนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่บล๊อกของอาตมา  เพราะเมื่อได้อ่านประโยคด้านล่างแล้วคิดถึงแม่ของตัวเอง

"เป็น ความผูกพันที่แม่มีต่อลูก...ความหวังดี ความปรารถนาดี ความห่วงใย ความรัก ที่แม่มีต่อลูก...ไม่ว่าสัตว์โลกทุกตัว ที่ขึ้นชื่อว่า "แม่"...ย่อมมีความรัก ความห่วงใยต่อลูก ๆ ของมัน.."

เมื่อได้ อ่านคำอธิบายบล๊อกที่โยมมีต่อ "ลูกภัคร" แล้ว ทำให้เข้าใจอย่างประจักษ์ชัดว่า "เพราะเหตุใด? ลูกภัคร จึงประสบความสำเร็จทางในการดำเนินชีวิต และการเรียน"

ย่อมประจักษ์ ชัดว่า "อาตมาไม่มั่นใจว่า ในฐานะของความเป็นแม่แล้ว สัตว์ทุึกชนิดในโลกนี้จะรักลูกของมัน  (เนื่องจากไม่เคยรับรู้ถึงพฤติกรรมของสัตว์บางชนิด จึงอาจจะสรุปไม่ได้) แต่อาตมามั่นใจว่า "ลูกภัคร" เป็นผู้ที่ "มีบุญดี" และ "มีทุนดี" ไม่ว่าจะเป็นบุญ หรือทุนที่สัมผัสทางกายภาพ หรือจิตภาพ ที่เกิดมาเป็น "ลูกของแม่บุษยมาศ"

รักของแ่ม่บุษยมาศเป็น "รักแท้" ที่เต็มไปด้วยความเข้าใจ ถนุถนอม เอาใจและ แบ่งปัน  และขอให้ "รักแท้" เช่นนี้เป็นประดุจห่วงโซ่ที่คล้องกาย และใจของแม่ลูก และครอบครัวให้สามารถ "ครองตน ครองคน และครองงาน" ตลอดปี และตลอดไป

ด้วยสาราณียธรรม

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี