ความเห็น 23686

เรียนรู้การบริหารจากเจ้าอาวาส

วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.143.23
เขียนเมื่อ 
  • ขอขอบคุณอาจารย์พิเชษฐ์... Dr.Ting
  • อ่านบทความและบันทึกของอาจารย์มาหลายเรื่อง หลายที่แล้วครับ มีประโยชน์ และให้ข้อคิดอย่างกว้างขวาง
  • การบริหารแบบ "เจ้าอาวาส" นี้ ผมขอเรียนเสนอว่า น่าจะมีปัจจัยแห่งความสำเร็จอื่นๆ ได้แก่... มุ่งประโยชน์ส่วนรวม หรือสาธารณประโยชน์ เช่น วัด ป่าชุมชน โรงเรียน ฯลฯ ไม่ได้มุ่งประโยชน์ส่วนบุคคล หรือคณะบุคคล ทำให้เป้าหมายชัดเจน (sum-sum game)
  • ขอขอบคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่ง