ความเห็น


เป็นภาพยนตร์ที่ดีมากๆๆ ครูทุกคนควรได้ชม และวิเคราะห์ว่าได้อะไรจากการชมภาพยนตร์เรื่องนี้ และนำลงสู่การปฏิบัติได้อย่างไรเพื่อจะใช้ภายในห้องเรียน หรือปรับใช้ในชีวิตประำจำวัน ตอนนี้ผมดูยังไม่จบพึ่งจบแผ่นแรกสิ่งที่ได้คือ

1.การศึกษาข้อมูลพื้นฐานก่อนจะดำเนินการสอน

2.สร้างความคุ้นเคยกับทุกฝ่ายในองค์กร

3.ก่อนเริ่มเรียนรู้ต้องรู้จักสร้างเงื่อนไข

4.รู้จักการให้อภัย

5.เป็นผู้รอบรู้

6.มองปัญหาว่ามีทางออกเสมอ

7.การลงโทษไม่ใช่ทางออกที่สวยงาม

8.มีความอดทนอดกลั้น

9.มีการจดบันทึกเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาติดตามผล

10.มีพรหมวิหาร4 เมตตา 

11.มีสังคหวัตถุธรรม 4 ปิยวาจา

 

หากท่านเป็นครูหรือผู้ทำงานเกี่ยวกับเด็กหรือนักเรียน จงรีบไปดูอย่าได้คิดนาน เพราะนั้นคือการเสริมแรงและสร้างแรงบรรดาลใจให้ทุกท่าน...

สาธุ  ขอความดีที่ได้ทำจากละครเรื่องนี้ในการเติมฝัน เสริมแรง สร้างกำลังใจ ให้ทุกท่านที่ได้ชม จงทำให้ประเทศชาติของเราเจริญ รุ่งเรือง มีความสุขที่ยั่งยืน ตลอดไป

 

วีรยุทธ  หยุดยั้ง  ครูโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี