ความเห็น 2364088

ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) หลังประสบภัยน้ำท่วม >>>ครูน้อย

เขียนเมื่อ 

วันนั้นที่มาเยี่ยมมองหาอยู่ค่ะ  ไม่เห็นเลย

สบายดีนะคะ   โรงเรียนสวบขึ้นกว่าตอนน้ำท่วมค่ะ