ความเห็น 23631

เรียบเรียงความคิด

Dr.Ka-poom
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

อ่านคะ...และพยายามอ่านในสิ่งที่ "บอกเล่า"

ตนเอง..ก็มักสื่ออะไรไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกคะ

แต่รู้ตัว"ตน"..ว่า"ตน"ทำอะไร...ใครเข้าใจหรือไม่..ไม่เป็นไร

แต่ "ตน" เข้าใจ "ตน" ก็เป็นพอ