ความเห็น 2362195

ครูและเด็กร่วมเพาะเห็ดนางฟ้า

ใบไม้ครับ  ง่ายมากเลยเพราะไปซื้อที่เขาบรรจุเป็นก้อนเรียบร้อยแล้ว มาตั้งเรียงรายภายในโรงเรือนอับชื้อ (ไปดูได้ที่บ้านสร้างสรรค์เด็กครับ 02-1523565 ครับ)