ความเห็น 2361476

ข่าวดี!!!??? ธนาคารไทยกำไรเพิ่มขึ้น ๓๔.๕ %

เขียนเมื่อ 
  • อาจจะเป็นไปได้  ที่ได้จากดอกเบี้ย และอีกหนึ่งรายได้ก็จากค่าธรรมเนียมด้วย เดี๋ยวนี้อะไรๆก็ต้องมีค่าธรรมเนียมค่ะ
  • ฉะนั้น บริการก็เป็นอีกเรื่องที่สร้างรายได้ค่ะ
  • ประชาชนมั่งมี บวก มีสุข