ความเห็น 2359818

ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

เขียนเมื่อ 

เรียน  ผู้สอบถาม 

       หากมีคำถามให้ไปตั้งกระทู้ใหม่ได้ที่ http://dpc9.ddc.moph.go.th/crd/webboard.html  ( สามารถ Copy ข้อความด้านบนไป Paste ตั้งคำถามที่นั่นได้ ) เนื่องจากเจ้าหน้าที่เราประจำอยู่ที่นั่นตลอดเวลา  Page นี้เพียงให้ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น 

ภก.เชิดเกียรติ