ความเห็น 2359027

ครูและเด็กร่วมเพาะเห็ดนางฟ้า

ขอบคุณดอกไม้  9 ดอกจาก มะปรางเปรี้ยว คุณยาย  ภาทิพย์  P.p  ครูคิม  ครูต้อยติ่ง  ครูนาย  ดร.จันทรวรรณ  และ krugui มากๆ ครับ