ความเห็น 2357289

ท้าวกา มาเฝ้าพ่อ

เขียนเมื่อ 

ฝ้าย-ด้านสีขาวที่ผูกกระชับมั่นที่ข้อมือ...มันคือพลังชีวิตที่ช่วยให้ชีวิตอบอุ่น และมีความหวัง นะครับ