ความเห็น 2356576

เชิญชวนชาว กศน.ทุกท่านร่วมเป็นกำลังใจให้ อ.วุฒิพล แห่ง กศน.อ.ภาชี

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณกำลังใจและการดูแลจากพี่น้อง กศน.ภาชี มาก ๆ ครับ