ความเห็น 2355262

โทรศัพท์เป็นเหตุ.....รักคุดคู้

เขียนเมื่อ 

Ico48nui

ขอบคุณค่ะ

เรื่องเล่าเด็กๆชอบฟังนะคะ

หากพูดถึงการประเมินคงต้อง

ทำแบบประเมินตอนนี้ทำได้เพียงสังเกต

พูดคุยว่ามีความคิดอย่างไรค่ะ

เรื่องแบบนี้บางเหตุการณ์ก็ไม่อาจบันทึกได้ค่ะ

ตั้งใจว่าจะนำไปประกอบการจัดกิจกรรม

ให้ศูนย์สามวัยบางโทรัดเร็วๆนี้ค่ะ

วันที่ 8 นี้ตั้งใจไปขอยืมสื่อที่รพ.เพิ่มค่ะ