ความเห็น 2355008

ครูและเด็กร่วมเพาะเห็ดนางฟ้า

ครูคิมครับ เห็นตรงกันครับ ต้องการให้พวกเขาได้ลงมือ รู้สึกเป็นเจ้าของและเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเอง