ความเห็น 2355003

ครูและเด็กร่วมเพาะเห็ดนางฟ้า

ครู ป.1 ครับ ที่นี่โชคดีอยู่ใกล้ตลาดใหญ่และวางแผนให้เห็ดมากินตลอดปีอยู่ครับ ที่เหลือค่อยจำหน่าย