ความเห็น 2355002

ครูและเด็กร่วมเพาะเห็ดนางฟ้า

ครูฐานิศวร์  ที่โรงเรียนทำกิจกรรมพึ่งตนเองอะไรบ้างครับ ไปลาวมาแล้วเป็นไงบ้าง