ความเห็น 2353321

ครูและเด็กร่วมเพาะเห็ดนางฟ้า

mena ครับ  หลักพออยู่พอกิน พึ่งตนเองได้ คือหัวใจแห่งความยั่งยืน