ความเห็น 2353306

ครูและเด็กร่วมเพาะเห็ดนางฟ้า

krutoiting ครับ นี่คือความพยายามจะให้บ้านดูแลเด็กหลังนี้พึ่งตนเองได้ และหวังว่าจะเป็นแบบอย่างให้บ้านดูแลเด็กหลังอื่นๆ ยึดไปปฏิบัติด้วย