ความเห็น 2353227

ครูและเด็กร่วมเพาะเห็ดนางฟ้า

เขียนเมื่อ 

ได้เรียนรู้ ปฏิบัติจริง พึ่งพาตนเอง มีกินมีใช้ มีความสุขยั่งยืนค่ะ