ความเห็น 2353179

ครูและเด็กร่วมเพาะเห็ดนางฟ้า

เขียนเมื่อ 

ดีจังค่ะ อตฺตาหิ อตฺโนนาโถ จะเป็นคุณธรรมที่อยู่ในจิตใจเด็กๆ ต่อไป