ความเห็น 2353109

โทรศัพท์เป็นเหตุ.....รักคุดคู้

เขียนเมื่อ 

ในชั่วโมงเรียนทุกวันนี้

  • เมื่อเข้าไปในห้อง ๒หู ๒ มือ และ ๒ ตา ของเขาและเธอวุ่นวาย กับสิ่งนั้น
  • สิ่งที่พ่อแม่ซื้อให้ทันทีที่หาย หรือชำรุด
  • ก่อนเริ่มสอนสิ่งที่ต้องพูดก่อนก็คือทุกคนเก็บเครื่องมือสื่อสาร
  • และต้องเดินระหว่างแถวตลอดเวลาที่เห็นว่าสมาธิเขาและเธอไม่ค่อยจะมี
  • และมือเริ่มขยุกขยิกใต้โต๊ะ
  • หรือบางครั้งเขาและเธอจะนำกล่องดินสอปากกาบังเครื่องมือสื่อสารไว้
  • ออดดังเมื่อไรทุกคนก็จะรีบคว้าเครื่องนี้ขึ้นมาทันที
  • ระหว่างทางมือหนึ่งถือเครื่องนี้แนบหู มือหนึ่งยกขึ้นมา อมิตพุด
  • หรือไม่ก็เดินกระแทกครูไปเลย