ความเห็น 2353108

ครูและเด็กร่วมเพาะเห็ดนางฟ้า

เขียนเมื่อ 

ลงมือทำ พิสูจน์ความเชื่อ

ก่อเกิดศรัทธา มหาศาลความคิด

เศรษฐกิจพอเพียง  พึงตนเองสำเร็จค่ะ

ขอบคุณมากๆนะคะ